GRAD KULTURE,
UMETNOSTI I MODERNIH TEHNOLOGIJA

Istražite Suboticu, grad na raskrsnici kulture, umetnosti i modernih tehnologija. Zavirite u ustanove kulture, bitne događaje, ali i život i rad subotičkih umetnika kroz multimedijalne reportaže koje kreiraju mladi u gradu.

IMG-3618
gradska-kuca-subotica1-1024x768
fontana2
korzo-kisa

OČUVANJE KULTURNOG NASLEĐA JE KLJUČNI ZADATAK

Subotica, grad bogate kulturne prošlosti i nasleđa, sa svojom prepoznatljivom secesijskom arhitekturom, kao i brojnim kulturnim manifestacijama, privlači pažnju kako lokalnih tako i međunarodnih posetilaca. Očuvanje kulturnog nasleđa ima ključnu ulogu u očuvanju identiteta grada, ali takođe pruža i platformu za stvaranje novih kulturnih i umetničkih projekata koji inspirišu i povezuju zajednicu.

Moderne tehnologije pružaju neograničene mogućnosti za očuvanje i prezentaciju kulturnog nasleđa Subotice. Digitalizacija umetničkih dela, arhiva i istorijskih artefakata omogućava pristup širokom krugu ljudi, kako lokalnoj zajednici tako i svetskoj publici. Virtualne ture, interaktivne mape i aplikacije omogućavaju posetiocima da istražuju bogatu kulturnu baštinu grada na inovativan način, istovremeno čuvajući autentičnost i vrednost kulturnih znamenitosti. Povezivanje tradicije sa modernim tehnologijama otvara vrata novim interpretacijama i pristupima u razumevanju kulturnog nasleđa, doprinoseći tako njegovoj vitalnosti i relevantnosti u današnjem digitalnom dobu.

Reportaže

Zavirite u svet kulture, umetnosti, dešavanja i otkrijte Suboticu na drugi način.

KREATIVNA SUBOTICA

Jačanje svesti (posebno među donosiocima odluka, tradicionalnih institucija kulture, manjinskim zajednicama, lokalne javnosti u celini) o razvojnom potencijalu kreativnih industrija postaje sve značajnije (i kao preduslov kreiranja i usvajanja lokalnih javnih politika) ne samo u cilju obezbeđivanja kontinuiranog-održivog razvoja, već imajući u vidu i nove realnosti na regionalnom-globalnom nivou.

 

Značaj projekta za lokalnu zajednicu

Ovaj projekat značajan je za lokalnu zajednicu jer promoviše koncept kreativne industrije kao delatnost koja zaslužuje da bude integrisana u buduću strategiju razvoja grada. Pored toga, projektne aktivnosti usmerene su na mobilisanje lokalnih resursa i potencijala, pre svega znanja i kreativnosti mladih ( kako u civilnom sektoru, IT sektoru, nacionalnim manjinskim zajednicama, preduzetničkom sektoru..).

Više o projektu
viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP