RASLOJAVANJE PROŠLOSTI

Autor: Ivona Kiš Malinović

Digitalna prezentacija i tehnička informaciona podrška stalne postavke  Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica

Stalna postavka Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja u Subotici, pod nazivom Raslojavanje prošlosti, autorke Nede Dimovski, višeg kustosa arheologa, je podržana višejezičnim (srpki, mađarski, hrvatski, bunjevački, engleski) predstavljanjem digitalnog multimedijalnog materijala putem interaktivnih monitora. Višejezične aplikacije na monitorima sadrže kataloške legende eksponata, foto materijal, terenske crteže, crteže eksponata kao i tekstualni materijal u više interesnih slojeva, pomoćnim alatima dostupan i prilagođen slabovidim osobama.

O izloženim eksponatima u vitrinama, obeleženim kataloškim brojevima, posetioci se mogu informisati na interaktivnim monitorima, kao i o tematskim celinama postavke, razdobljima, tehnikama izrade, istorijatu, grupisanim i pojedinačnim nalazima.  

Ovakav pristup digitalnog muzeološkog predstavljanja i pružanja informacija posetiocima pojednostavljuje koncept same postavke štedeći koristan prostor za eksponate i pružajući bezgraničan virtuelan prostor za mnoštvo dodatnih informacija.  

Autor izložbe: Neda Dimovski

Autor pedagoškog dela: Aniko Mihajlović

Dizajn enterijera: Dr Milena Grbić

Grafički i tehnički crteži: Florijan Horvat

Sarmatska žena, akril na platnu: Dragana Marković

Predlošci za siluete: Žužana Korhec Pap

Konzervacija keramike: Marija Ćuković

Konzervacija nalaza od metala i kože: Miroslav Petelin

Inženjering izložbe: Expert inženjering, Subotica

Štampa: Creative line, Subotica

Aplikacije: icbtech, Subotica

Prevod na mađarski jezik: Aniko Mihajlović

Prevod na hrvatski jezik: Ljubica Vuković Dulić

Prevod na bunjevački jezik: Suzana Ostojić Kujundžić

Prevod na engleski jezik: Kristina Vlahović

Izložba je ostvarena zahvaljujući podršci:

Grada Subotice

Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Betlen Gabor fondacije

Digitalna prezentacija: icbtech tim

Ivona Kiš Malinović, kreativni projekt menadžer

David Peto, programer

Adam Salma, programer

Sebastian Takač, programer

Atila Šinko, tehnička podrška

Subotica, 2022.

viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP