About-hero

O projektu

Savremeni trendovi u kulturi i razvoju kreativnih industrija koji predstavljaju kombinovanje elemenata krativnosti, preduzetništva i širokih mogućnosti kulturne participacije različitih društvenih grupa kao potencijal razvoja inovativnih kulturoloških modaliteta, mogu biti solidan temelj održivog ekonomskog razvoja, osnaživanja zajednice, kao i stvaranja specifičnog urbanog identiteta koji afirmiše stvaralaštvo. Kreativna Subotica je projekat koji polazi od pretpostavke da je neophodno povezivanje kulturnog nasleđa sa kreativnim industrijama i na taj način doprinositi stvaranju podsticajnog okruženja u kontekstu lokalnog održivog razvoja.

Valorizaciji lokalnih kapaciteta i resursa a naročito rastuće IT industrije i prepoznatljive kulturne scene savremene urbane umetnosti potrebna je veća dostupnost i vidljivost imajući u vidu da su njihovi glavni nosioci mladi. Platforma Kreativna Subotica, prevashodno namenjena mladoj publici, ima ambiciju da svojim sadržajem informiše, obrazuje i doprinese povećanoj dostupnosti kulturnih sadržaja koje nude kako ustanove kulture, tako i mladi umetnici nezavisne kulturne scene.

Kreativna Subotica polazi od ove nesumnjive potrebe za uspostavljanjem interakcije između kulture i tehnološke kreativnosti koja se već prepoznaje kroz aktivnosti mladih preduzetnika u IT sektoru, sa ciljem korišćenja potencijala za razvoj kreativne industrije na lokalnom nivou. Kao važan segment u ovom procesu prepoznat je IT sektor koji donosi nove mogućnosti za razvoj kreativnih industrija kao njihov nerazdvojni deo. Nove tehnolohije uveliko utiču i na sferu kulture, gde je ova interakcija dovela do novih oblika umetničkog izražavanja i novih žanrova umetnosti uključujući naprimer digitalnu umetnost i video umetnost, novog razumevanja i oblika kreativnosti – računarska kreativnost.

Upravo iz tih razloga, ova platforma otvara prostor za interakciju između kulture i tehnološke kreativnosti u cilju korišćenja ovih potencijala za veće učešće mladih u razvoju zajednice. Uz mobilisanje lokalnih resursa u ova dva bitna sektora platforma Kreativna Subotica ima za cilj da podstiče komunikaciju i saradnju preduzetničkog razmišljanja i duha unutar sfere kulture i sa druge strane razvijanje kreativnosti, inovativnosti i slobode u oblasti IT tehnologija.

Najzad, platforma Kreativna Subotica svojim pristupom i sadržajem ima za cilj da podstiče učešće mladih u kreiranju kulturne politike, da afirmiše njihov krativni potencijal u kontekstu razvoja zajednice kao i dugoročno gledano doprinese njihovom profesionalnom razvoju i većoj zapošljivosti.

publikacija

U okviru projekta sačinjena je publikacija Jačanje kapaciteta za razvoj kreativne industrije - Kreativna Subotica, podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLoad 2 , koji finansira Evropska unija a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP. Kompletan dokument možete preuzeti u PDF formatu klikom na dugme ispod ovog teksta.

Ova publikacija sačinjena je u okviru projekta Jačanje kapaciteta za razvoj kreativne industrije - Kreativna Subotica, podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLoad 2 , koji finansira Evropska unija a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP.

viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP