Raichle Palace – mobilna aplikacija

Autor: Ivona Kiš Malinović

Aplikacija “Rajhlova palata” je nastala u saradnji Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica i ICBtech d.o.o. Subotica.

Sadržaj aplikacije je zasnovan na publikaciji pod nazivom Rajhlova palata, u izdanju MZZSK Subotica. Izvorni materijal publikacije, slike i tekst, je ustupljen privrednom društvu icbtech d.o.o. Subotica za potrebe izrade ove aplikacije.

Informacije o publikaciji

  • Rajhlova palata
  • Autori: Gordana Prčić Vujnović i Geza Vaš
  • Urednik: Leda Šiling
  • Prevod: Željko Buljovčić, Katarina Čeliković i Erika Pasterko
  • Fotografije: Željko Vukelić i Augustin Juriga
  • ISBN 978-86-84781-23-1
  • Subotica, 2017

Virtuelne ture

Fotografije od 360 stepeni za virtuelnu turu izradio icbtech d.o.o. 2019. godine.

viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP