Facades of Subotica – mobilna aplikacija

Autor: Ivona Kiš Malinović

Aplikacija “Fasade Subotice” je nastala u saradnji Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica i ICBtech d.o.o. Subotica.

Sadržaj aplikacije je zasnovan na publikaciji pod nazivom Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice, u izdanju MZZSK Subotica. Izvorni materijal publikacije, slike i tekst, je ustupljen privrednom društvu icbtech d.o.o. Subotica za potrebe izrade ove aplikacije.

Informacije o publikaciji

  • Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice
  • Autorke: Maja Rakočević Cvijanov i Neda Džamić
  • Fotografije: Željko Vukelić
  • Prevod: Erika Pap
  • ISBN 978-86-84781-16-3
  • Subotica, 2011
viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP