Synagogue in Subotica – mobilna aplikacija

Autor: Ivona Kiš Malinović

Aplikacija “Sinagoga u Subotici” je nastala u saradnji Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica i ICBtech d.o.o. Subotica.

Sadržaj aplikacije je zasnovan na publikaciji pod nazivom Sinagoga u Subotici , autor Gabor Demeter, u izdanju MZZSK Subotica. Izvorni materijal publikacije, slike i tekst, je ustupljen privrednom društvu icbtech d.o.o. Suboticaza potrebe izrade ove aplikacije.

Informacije o publikaciji

  • Sinagoga u Subotici
  • Autor: Gabor Demeter
  • Urednik: Leda Šiling
  • Lektor: Mirjana Molnar Međeri
  • Fotografije: Željko Vukelić
  • ISBN 978-86-84781-24-8
  • Subotica, 2018

Virtuelne ture

Za prikaz virutelnih tura u ovoj aplikaciji, korišten je videomaterijal kreiran u okviru projekta RAZVOJ WEB SAJTA MZZSK-a SUBOTICA I RAZVOJ MULTIMEDIJALNE APLIKACIJE “SPOMENICI KULTURE VOJVODINE”.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije u 2019. godini, Rešenje br. 401-01-00182/2019-09 od datuma 11. april 2019. godine.

Stručni tim:

Rukovodioc projekta i organizator: Ivona Kiš Malinović

Stručni konsultanti: Aleksandar Pejić i Atila Šinko

viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP