Spomenici kulture Vojvodine / Vojvodina heritage – mobilna aplikacija

Autor: Ivona Kiš Malinović

Multimedijalna višejezična aplikacija Vojvodina heritage je nastala saradnjom icbtech kompanije iz Subotice i Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica. Mobilna aplikacija sadrži bogatu fotodokumentaciju, arhivske crteže i tekstove o više od 150 spomenika kulture na teritoriji 9 opština koje su pod ingerencijom MZZSK-a. Nekoliko spomenika kulture je predstavljeno i virtuelnim turama. Aplikacija sadrži integrisane Google mape sa dodatnom funkcionalnošću auto-trigerring sistema, zasnovanog na lokaciji. 

Aplikaciju je izradio ICBtech d.o.o. Subotica.

Izvorne materijale o nepokretnim kulturnim dobrima severnobačkog i severnobanatskog okruga je obezbedio Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika Subotica. icbtechd.o.o. je izvorne materijale obradio i adaptirao za potrebe realizacije aplikacije.

Zahvalnica

Zahvaljujemo se svim saradnicima i partnerima ICBTECH d.o.o. koji su učestvovali u izradi ove aplikacije. Zahvaljujemo se i Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije koje je podržalo ovaj projekat.

Posebno se zahvaljujemo Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Subotice na materijalima o nepokretnim kulturnim dobrima, kao i stručnoj saradnji kojom su omogućili realizaciju ove aplikacije.

Internet stranica zavoda: www.heritage-su.org.rs.

Izjava

22.12.2022.

Tokom 2022. godine Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je podržalo razvoj i unapređenje aplikacije kroz projekat MZZSK-a Subotica u saradnji sa icbtech d.o.o.

Izvor sufinansiranja: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2022. godini.

Naziv projekta: Razvoj i unapređenje multimedijalne aplikacije „Spomenici kulture Vojvodine“

Br. rešenja: 401-01-00779/2021-07 od 17. decembra 2021. godine

12.12.2019.

Tokom 2019. godine Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je podržalo razvoj i nadogradnju aplikacije kroz projekat MZZSK-a Subotica u saradnji sa icbtech d.o.o.

Projektom je ostvarena implementacija virtuelnih tura na zvanični sajt MZZSK Subotica kao i u aplikaciju Spomenici kulture Vojvodine.

Izvor sufinansiranja: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za 2019. godinu.

Naziv projekta: Razvoj web sajta MZZSK-a Subotica i razvoj multimedijalne aplikacije

Br. rešenja: 401-01-00182/2019-09 od 11. aprila 2019. godine

21.12.2018.

Aplikacija je izrađena u okviru projekta koji je inicirao i započeo icbtech d.o.o., a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije u okvirima konkursa raspisanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Izvor sufinansiranja: Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini.

Naziv projekta: Multimedijalna aplikacija za predstavljanje kulturnog nasleđa severnobačkog i severnobanatskog okruga

Br. rešenja: 401-01-443/2018-09 od 17. septembra 2018. godine

viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP