Gradski muzej Subotica: Okrenuti mladima od najranijeg uzrasta

Autor: Magločistač

Gradski muzej Subotica je ove godine obeležio 75 godina postojanja, a pod ovim nazivom je osnovan 1948. godine u Rajhlovoj palati. On se potom, od 1967. godine nalazio na prvom spratu u Gradskoj kući, da bi od 2008. godine svoje trajno utočište našao u palati Mikše Demetera, koja se nalazi preko puta subotičke Sinagoge. 

U toj zgradi se nalazila štamparija „Minerva“, a objekat je bio u vlasništvu subotičkog lekara, Mikše Demetera, koji je u tom objektu imao svoju ordinaciju i u kojoj je i živeo. Nakon njega, vlasnik zgrade je postala porodica Fenjveš, u kojoj su oni nastavili da žive, a gde su otvorili i štampariju koja je prethodila štampariji „Minerva“.

Viša kustoskinja-istoričarka umetnosti u Gradskom muzeju Subotica, Ljubica Vuković Dulić, rekla je da muzej od 2008. godine u ovoj palati obavlja svoju redovnu delatnost, organizuje izložbe, a da su do danas realizovane i stalne postavke: arheološka, biološka, postavka galerija slikara Mađara iz Vojvodine, a u izradi je i stalna postavka etnološkog odeljenja.

U muzeju postoji pedagoško odeljenje koje isključivo radi sa školskom i predškolskom decom. Međutim, kustosi subotičkog muzeja redovno sarađuju i sa publikom različitih genracija. 

Prema rečima Vuković Dulić, ova ustanova je uspostavila veoma dobru saradnju sa srednjim i osnovnim školama, kao i sa Predškolskom ustanovom „Naša radost“.

„Naš cilj je da školsku i predškolsku populaciju uključimo u naše izložbene projekte na način da ih uvedemo u naš rad, da oni zajedno sa nama nađu svoje vlastite interese u onome što mi nudimo. Često srednjoškolci budu animirani da izrade i određene filmove, prirede svoje izložbe, scenske prikaze, izrađuju eseje. Dakle, mogu da stvore neki svoj intelektualni proizvod u skladu sa svojim uzrastom i predznanjem“, istakla je Vuković Dulić. 

Najčešće je to korelacija sa njihovim školskim programima pa mladi na više načina budu aktivirani, i kao posmatrači koji uče i usvajaju informaciju u prostorima Gradskog muzeja, a potom i kao oni koji mogu da realizuju svoj sopstveni intelektualni proizvod.

Palata Mikše Demetera izgrađena je 1906. godine po projektima braće Vago arhitekata iz Budimpešte – Lasla i Jožefa za subotičkog lekara Mikšu Demetera, lekara i svestraog intelektualca. Demeterova palata bila je jedna od prvih najamnih kuća sa elementima geometrijske bečke secesije u Subotici. U ovoj palati se šest decenija nalazila štamparija a 2008. godine palata je obnovljena i od tada se na ovom mestu nalazi Gradski muzej Subotice. Na fasadi se vidi da je ona svedenija, detalji su jednostavniji, a elementi su vezani za secesiju biljnog, floralnog ornamenta i dekorativnim motivima srca i ptica.

U okviru saradnje sa Savremenom galerijom, Gradski muzej Subotica je u februaru 2023. godine priredio izložbu sa željom da se prikaže deo umetničkog i dokumentarnog fonda muzeja iz vremena suživota sa “Likovnim susretom – Palić”, u vremenu od 1962. do 1967. godine. U periodu od šest godina, delatnosti nove ustanove su bile integrisane u delatnost muzeja.

Na izložbi je bio prikazan segment umetničkog fonda muzeja koji je otkupljen za zbirku sa izložbi „Likovni susret–Palić“ u periodu od 1962 do 1967, ili je na ovim susretima izlagan, a u muzejsku je zbirku dospeo naknadno. Ova dela pripadaju kako zavičajnoj, tako i jugoslovenskoj zbirci muzeja, a obe zbirke začete su od vremena osnivanja Gradskog muzeja.

Izložena dela su ranije sporadično izlagana, ali su sva reprodukovana 2017. u katalogu „Slikarstvo i vajarstvo jugoslovenskih autora iz zbrike Gradskog muzeja Subotica“, kao i uz najnovije istraživanje autorki izložbe, Olge Kovačev Ninkov i Ljubice Vuković Dulić, „Šest godina suživota subotičkog Gradskog muzeja i Likovnog susreta (1962–1967)“ u godišnjaku muzeja „Museion“, broj 20.

viber-image-2023-06-08-12-38-40-375
viber-image-2023-06-08-12-40-15-490
Inspira-hub
02Grb-Subotice
UNDP